Program

QUADRO GALÉRIA – MEGNYITÓ 

JÚNIUS 5., SZERDA

18.00 Hivatalos megnyitó

A Cseh Gusztáv-emlékkiállítás megnyitója és Csapody Miklós Cseh Gusztáv című monográfiájának bemutatója

Az eseményen részt vesz:

Közreműködik: Réman Zoltán

 

MÁTYÁS SZÜLŐHÁZA ELŐTTI TÉR 

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK

19.30 Csillagszedők: Csillagszél, avagy kalandozások – KAF versek megzenésítve

JÚNIUS 7., PÉNTEK

11.00 – 14.00 Kolozs megyei iskolások előadásai

11:00 A Báthory István Elméleti Líceum Reneszánsz Együttese, Tóth Ágnes vezetésével

11:15 Bábelőadás, Ferenc Gábor vezetésével (Előadja a kerekdombi Emil Isac Általános Iskola előkészítő osztálya)

11:30 Népi gyermekjáték-összeállítás a válaszúti diákok előadásában, Varga Orsolya tanítónő és Hubán Ágnes óvónő vezetésével

11:45 Dsida-versek a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjainak előadásában

12:00 Frank W. Meacham: American Patrol (Sigismund Toduţă Zenelíceum kamaraegyüttese Balogh Örs irányításával)

12:30 Egérnóta: verses-zenés műsor – K.A.F. versek VI-VII. osztályos diákok előadásában, Szallós Kis Melinda és Bálint Annamária vezetésével (Brassai Sámuel Elméleti Líceum)

12:50 Manaszes Tamás, II. osztályos tanuló szavalata, felkészítő tanító: Kiss Júlia Boglárka (Nicolae Titulescu Iskola)

13:00 Népdalok VI. osztályos tanulók előadásában, felkészítő tanár: Mann Gabriella (Nicolae Titulescu Iskola)

13:15  Kalotaszegi néptáncok (Mérai Általános Iskola)

13:40 Fésűs Éva: Mese az ibolyáról, meg még valamiről című meséjének dramatizált változata, Batiz Elly második osztályos diákjainak előadásában (Apáczai Csere János Elméleti Líceum)

17.00 A Folker együttes gyerekműsora

19.00 Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs duókoncertje

20.30 Digital Sushi-koncert

JÚNIUS 8., SZOMBAT

16.00 A Kisbogáncs, a Bogáncs és a Zurboló néptánccsoport műsora. Muzsikál Szilágyi Tóni és zenekara.

17.30 Maszek balladák – énekelt versek. Előadja Laczkó Vass Róbert és Szép András.

18.30 Jazzybirds-koncert

JÚNIUS 9., VASÁRNAP

15.30 Kolozsvári Színművészeti Főiskola diákjainak zenés-táncos összeállítása

17.00 Hangzó Csoda – közösségi versmondás: Sebő együttes (KVART Egyesület)

18.00 A könyvhét ünnepélyes berekesztése

Felszólal:

19.00 Funkorporation-koncert

 

KÖNYVBEMUTATÓK, TALÁLKOZÓK

JÚNIUS 5., SZERDA

Székely Árpád – Retyezát: a Kárpátok metszete, könyvbemutató és vetítés

Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

Időpont: 19.00 óra

 

 

 

 

 

Zólya Andrea Csilla Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban című tanulmánykötetének bemutatója (Komp-Press Kiadó).

A szerzővel Balázs Imre József és Vallasek Júlia beszélget.

Helyszín: Café Bulgakov

Időpont: 19.30 óra

A kötet az irodalmi paródia és parodisztikus beszédmód változatait és működését vizsgálja az erdélyi magyar irodalomban. E célból két korszak kutatását és összehasonlítását vállalja fel: az 1950-es évektől 1989-ig tanulmányozza a romániai magyar irodalmi folyóiratokban a szövegeken és képi ábrázolásokon keresztül a parodisztikus beszédmódok jelenlétét és alakulását. Második korszakként az 1989 után megújuló erdélyi magyar irodalom parodisztikus történéseire fókuszál, és 2005-ig veszi bonckés alá a történéseket és jelenségeket.

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK

Kerekasztal-beszélgetés: Nyomdászképzés indul a Báthory István Líceumban.
Kezdeményezők:
– Timár Ágnes, a Báthory István Líceum igazgatónője
– dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának dékánja
– dr. Szenkovics Dezső, a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Kar, kari főtitkár
– Bálint Lajos, a Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont képviselője
– Nagy Péter, Könczey Elemér, Mátyás Zoltán, és Mostis Károly az IDEA Könyvműhely képviselői

Helyszín: Sapientia, Óváry-terem

Időpont: 15.30 óra

 

Kenéz Ferenc: Vendéglétra. – Kenéz Ferenccel beszélget Markó Béla, a rendezvény házigazdája Tibori Szabó Zoltán. Közreműködik Köllő Csongor színművész.

  Kenéz Ferenc: Vendéglétra Siklódy Ferenc illusztrációival„Három, 2009 és 2012 között íródott vers került a kötetbe. Három hosszú vers, vagy három versciklus. Az első, a Szabadnak lenni mit jelent? alcíme és műfaj-megjelölése Kolozsvár-oratórium. Akit érdekel, milyen volt az akkori lét Erdélyben, és nem meglévő elképzeléseihez keres igazolást, hanem valóban tudni szeretné, mi ment végbe ott, az hiteles adalékokat talál itt. Lilike medika levelei egy másik városról, Marosvásárhelyről, és egy másik időszakról, az ötvenes évekről adnak hírt. Gyengédebb, szelídebb humorral, mint az oratórium. Az Odafenn pingált űrhajóegy faluban játszódik, vagy talán a végtelen űrben. Szereplői fakanalak, bár ez nem biztos: lehet, hogy csak emberek, kortársaink.”

Zoltán Gábor

Helyszín: Minerva Ház, Cs. Gyimesi Éva terem

Időpont: 16.00 óra

 

Stúdium Kiadó – Takács Gábor: Barcelonától a Távol-Keletig, szóban-képben.        

A művészettörténeti kisalbumot dr. Gaal György irodalom- és művelődéstörténész  méltatja. Közreműködik: Sebesi Karen Attila

Helyszín: Sapientia, Óváry-terem

Időpont: 17.00 óra

 

Balázs Imre József Hadikórház a város szélén című kötetét Szűcs László, a Várad irodalmi folyóirat főszerkesztője mutatja be.

Balázs Imre József: Hadikórház a város szélén

Publicisztikai írásait gyűjtötte egybe e regényre emlékeztető címmel a kolozsvári költő, kritikus, szerkesztő, irodalomtörténész. A sokoldalú Balázs Imre József könnyű és tartalmas rövid írásainak méltatója, Demény Péter ajánlja figyelmünkbe a válogatást: „Azért szeretem ezt a könyvet, mert egy óvatos, szerény ember kikandikált hirtelen valami mögül. Nem hivalkodóan, csak úgy, mint akinek a humora is olyan, mint az egész lénye, de ahogyan saját maga, úgy a humora nélkül sem tudna meglenni.” (Riport Kiadó, 2013)Balázs Imre József: Hadikórház a város szélén

Helyszín: Klausen kávézó

Időpont: 17.00 óra

 

Énekben hallottam… régi magyar világi énekek. Históriás énekek, kuruc dalok, virágénekek, széphistóriák, diákdalok a XVI.-XVIII. századból. Összeállította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Boros Zoltán.

Bemutatja Jakabffy Tamás.

Részt vesz: Boros Zoltán,  Jakabffy Tamás, Bárdos Réka, Bardocz Sándor, Kostyák Alpár, Szép Gyula, a Passeggio együttes 4 tagja és a Református Kollégium több diákja

Kriterion Könyvkiadó.

Második kiadás.

 

Helyszín: Minerva Ház, Cs. Gyimesi Éva terem

Időpont: 18.00 óra

 

A Kolozsvári Ünnepi Könyvhét vendégével, Bodor Ádám íróval Demény Péter beszélget.

Helyszín: Sapientia, Óváry-terem

Időpont: 19.00 óra

 

JÚNIUS 7., PÉNTEK

Kolozs Vár kívülről, belülről. Kerekasztal-beszélgetés Egyed Péter vezetésével.

Kolozsvár mint  Erdély magyar fővárosa?

Román honfitársaink soha nem vonták kétségbe, hogy Erdély központja Kolozsvár. Érdekes módon, régebben és ma is éppen a magyar médiában bukkantak-bukkannak fel olyan nézetek, vélemények elképzelések, amelyek szerint, ha valaha valóban Kolozsvár volt Erdély magyar fővárosa – legalábbis művelődési-szellemi értelemben, ma már bizonyosan nem az, vagy nem lesz az… Erdélyi magyar vagy magyarok is lakta városai valaminő újfajta viszonyba kerültek, munkamegosztásra készülnek? És ha igen, mi marad Kolozsvárnak? Vagy törté­nel­mi szerepe továbbra is kétségbevonhatatlan lesz, csak éppen új funkcióit is meg kell találnia hozzá?

Mi a valóságos tétje ennek a felvetésnek az erdélyi magyar közösségek számára?

− Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat kolozsvári és Erdély más városaiból származó meghívottainkkal beszélgetésünk során.

Helyszín: Kolozsvár Társaság

Időpont: 12.00 óra

 

A Visus Kulturális Egyesület bemutatja a Székelyföldi Legendáriumot 

Helyszín: Minerva Ház, Cs. Gyimesi Éva terem

Időpont: 17.00 óra

 

Könyvröptetés és rácsodálkozás. Fehér Holló Médiaklub

Az egyórás rendezvényen közéleti személyiségek egyszerű olvasóként csodálkoznak rá a Fehér Holló Újságírósorozat köteteire. A rácsodálkozók, illetve röptetett könyvek listája: Guttmann Szabolcs (Kalmár Zoltán: Nagyszeben a vörös város és hajdani magyarjai), Demény Péter (Mihály István: Örömszakadtáig), Horváth Gabriella (Szabó Csaba−Ambrus Attila: Folyópartok − Újnomádok), Kuszálik János (Lőwy Dániel: Két világ közt), Ömböli Irma (Kuti Márta: Kincsünk a szó).

Helyszín: Sapientia, Óváry-terem

Időpont: 17.30 óra

 

Várad − lapbemutató. Riport Kiadó könyvei. Részt vesz: Szűcs László, Kinde Annamária és Simon Judit.

Péter I. Zoltán: A két Rimanóczy

 

A modern városalakító munkát, amelyet id. Rimanóczy Kálmán kezdett el, fia, ifj. Rimanóczy Kálmán folytatta, s vélhetően ki is teljesítette volna, ha nem hal meg fiatalon. Tanulmányai, külföldi tapasztalatai és műszaki zsenialitása egész kincsestárát alkalmazta, hogy Nagyvárad a vidéki települések sorában élen járó legyen. Közben megalkotta legjelentősebb művét, a városházát. Régi adósság a váradiakkal jobban megismertetni a két Rimanóczy életét és munkásságát. A két kiváló építészt, akiknek a város a mai arcát köszönheti. (Várad – Riport, 2013)

 


Kinde Annamária: Húzódhatsz közelebb

 

Kinde Annamária kilencedik verseskötete bő egy esztendő költői termését kínálja, ám valójában két jól elkülöníthető fejezet verseivel szembesülhet az olvasó, s e részeket éles határvonalként választja el, s köti össze ugyanakkor a betegség, amellyel emberként is, alkotóként is küzdelmet folytat. Drámai, érett, egyedi hangú, egyedi univerzumot teremtő költészet ez. „Húzódjál közelebb, csak ennyi volt/ lassul a tánc, kihűl a hő./ Hallgass már hosszan, ne öltsed a szót!/ Nem kétséges, ennyi volt!” (Riport Kiadó, 2013)

 


Miklóssi Szabó István: Purgatórium

Az első kötetével jelentkező sepsiszentgyörgyi szerző, Miklóssi Szabó István újszerű, sajátos világot kínál groteszk humorú történeteiben. Emberi sorsok bukkannak fel hétköznapi és apokaliptikus megközelítésben. Mindennapi és szélsőséges helyzetekről mesél egyedi hangnemben. Szereplői a kétségekkel teli jelenből kivezető menekülési útvonalakat keresik egy meg nem nevezetten erdélyi világban bolyongva. (Riport Kiadó, 2013)

 

 

 

 

 

Helyszín: Klausen

Időpont: 18.00 óra

 

Király László könyvének bemutatója (Hargita Kiadó)

Helyszín: Café Bulgakov

Időpont: 19.00 óra

 

Márton Evelin – Papírszív. Márton Evelinnel beszélget Fekete Vince, Közreműködik Köllő Csongor színművész és a FUNKorporation

Márton Evelin: Papírszív

 

„Sebzett és sebezhető világ tárul elénk ebben a könyvben, sebzett és sebezhető szereplők mozognak, élnek és szeretnek benne. Olyan a Papírszív, mint egy furcsa utópia, mely azonban nem zárul össze egyik irányban sem.”

Demény Péter

 

 

 

 

 

Helyszín: Klausen

Időpont: 20.00 óra

 

JÚNIUS 8., SZOMBAT

Határtalan anyanyelv – Limba maternă fără hotare

Kétnyelvű – magyar-román – kerekasztal a Fehér Holló Médiaklub és a Világhírnév Könyv­kiadó szervezésében. Az egyórás rendezvény célja az erdélyi magyarság és a moldáviai ro­mán­ság anyanyelvi gondjainak összehasonlítása, valamint az anyaország fogalmának téma­köre.

Helyszín: EME székház

Időpont: 11.00 óra

 

Könyvek Kolozsvárról

Helyszín: Kolozsvár Társaság

Időpont: 11.00 óra

 

A Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 bemutatója

Részt vesz: Kovács Sándor, főesperes-plébános, Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke, H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója

Helyszín: Sapientia, Óváry-terem

Időpont: 13.00 óra

 

A Kriterion könyvkiadó bemutatja könyvheti újdonságait:

Ambrus Lajos:Ősz és hatalom

Páll Lajos rajzaival

 

 

 

 

 

 

 

Donáth László: A pap tehene

Gondozta és bevezette: Bölöni Domokos

 

 

 

 

 

 

Részt vesz: Ambrus Lajos, Molnos Lajos és H. Szabó Gyula

Helyszín: Kolozsvár Társaság

Időpont: 17.00 óra

 

Molnár Vilmos: Az ördög megint Csíkban. Molnár Vilmossal Lövétei Lázár László beszélget.

Bevezetőként a kiadó igazgatója ismerteti új kiadványaikat. Közreműködik Holi és Inci.  Könyvheti újdonság!

Helyszín: Café Bulgakov

Időpont: 18.30 óra

 

Kocsis Dávid humorestje

Helyszín: Klausen kávézó

Időpont: 20.00 óra

 

JÚNIUS 9., VASÁRNAP

Madal Bal bemutatója: dr. Fülöp Sándor – Gunagriha előadása

Helyszín: Sapientia, Óváry-terem

Időpont: 11.00 óra

 

A Kolozsvári Ünnepi Könyvhét vendége: Lackfi János. Demény Péter beszélget vele.

Helyszín: Kolozsvár Társaság

Időpont: 16.00 óra

 

Lackfi János estje

Helyszín: Café Bulgakov

Időpont: 20.00 óra

 

MEGEMLÉKEZÉS

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK

Megemlékezés Jakabffy Elemér halálának 50. évfordulóján.

Részt vesz: Csapody Miklós, Balázs Sándor és Kántor Lajos

Helyszín: Kolozsvár Társaság

Időpont: 12.00 óra

 

  Csapody részletesen kitér mind a lugosi évekre (a Jakabffyról írot­tak­ban), mind pedig Mikó Imre bu­ka­resti tevékenységére. A kötet ezt a jelentős örökséget be­építi a két háború közötti évek sajtó­világának, különböző cso­por­tosulásainak egé­szébe. Csapody Miklós Politika és történetírás című kötete jelentős nyeresége a romá­niai magyar kisebb­ségtörténeti kutatásnak.   A jeles kolozsvári szerző mono­grá­fiájának középpontjában a kisebb­ség­politikus Jakabffy Ele­mér áll, aki gazdag politikusi ta­pasz­talattal, elmélyült jogi isme­re­tek birtokában és népének elköte­lezett fiaként Lugoson európai rangú − nem­ze­tiség­poli­tikai − szemlét szerkesztett és adott ki, melyhez foghatót nem­igen találni a korabeli sajtóéletben.

 

Megemlékezés Deák Ferencre

Helyszín: Kolozsvár Társaság

Időpont: 20.00 óra

 

JÚNIUS 7., PÉNTEK

Megemlékező szentmise Dsida Jenő emlékére, celebrálja Kovács Sándor főesperes-plébános

Helyszín: Szent Mihály templom

Időpont: 7.30 óra

 

Dsida Jenő nyughelyének megkoszorúzása és áhítat. Dsida-verseket szavalnak a Báthory István Líceum diákjai

Helyszín: Házsongárdi temető

Időpont: 12.00 óra

 

Dsida Jenő – Pódiumműsor. Fellépő művészek: Bogdán Zsolt, Kovács Éva és Csutak Réka

 

Helyszín: Szent Mihály nőszövetség díszterme

Időpont: 17.00 óra

 

IRODALMI SÉTA

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK

Házsongárd látogatás Dr. Gaal György vezetésével

Indulás a Házsongárdi temető bejárata elől

Időpont: 11.00 óra

 

JÚNIUS 7., PÉNTEK

Irodalmi séta Asztalos Lajos vezetésével

Indulás a Mátyás ház elől.

Időpont: 11.00 óra

 

JÚNIUS 8., SZOMBAT

Irodalmi séta Asztalos Lajos vezetésével

Indulás: Mátyás ház elől

Időpont: 11.00 óra

 

Várostörténeti séta Asztalos Lajos vezetésével

Indulás: Mátyás ház elől

Időpont: 17.00 óra

 

DEDIKÁLÁSOK

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK

Gergely Edó dedikálja a Monyómese című kötetét

Helyszín: Koinónia sátra

Időpont: 17.30 óra

JÚNIUS 7., PÉNTEK

Benkő Levente dedikálja Manók, emberek, fehérnépek című kötetét (Erdélyi Hiradó)

Helyszín: Művelődés sátra

Időpont: 11.00 óra

 

JÚNIUS 8., SZOMBAT

Ambrus Lajos dedikálja Ősz és hatalom című kötetét

Helyszín: Kriterion sátra

Időpont: 16.00 óra

Fekete Károly dedikálja A nemzet napszámosa voltam Kalotaszegen  című kötetét

Helyszín: Művelődés sátra

Időpont: 16.00 óra

 

JÚNIUS 9., VASÁRNAP

Lackfi János dedikálja köteteit.

Helyszín: Kriterion sátra

Időpont: 12.00 óra

 

Lászlóffy Csaba dedikálja Pózok a sebezhetőn. – Átörökített magány (Versek I–II.) című ikerkötetét

Helyszín: Művelődés sátra

Időpont: 16.00 óra

  Lászlóffy Csaba új verskötete (kettős könyve, líra-duó­ja, ikerválogatása) egymással dialogizáló mű­vei­vel, cik­lusaival, textuális kereszteződéseivel izgalmas és egyben kísérleti nagykompozíciót rajzol ki. Ebben áll egyik újdonsága. A hálózatszerűen működő elren­de­zés­ben olyan költemények foglalnak helyet, melyek érzéki finomságukkal, kontemplatív letisztultságuk- kal, helyenként heves, kérlelhetetlen erejükkel, nyelvi erejükkel foglalják össze s gondoltatják újra a négy évtizedes alkotói pálya fő hangsúlyait.  


GYEREKSÁTOR

JÚNIUS 8., SZOMBAT – JÚNIUS 9., VASÁRNAP

Életfa játéksarok – kézműves foglalkozások (körmönfonás, zokniló, pálcásbaba, papírmadár)

Helyszín: Mátyás ház előtti tér

A jó hangulatról és tartalmas időtöltésről az Életfa Családsegítő Egyesület gondoskodik a következő időpontokban:

Szombat: 11.00 – 14.00

Vasárnap: 11.00 – 14.00

TÁRSASJÁTÉK ESTEK A DOBOZ.RO-VAL:

Carcassonne és Ligretto

Csütörtök: 19.00

Szombat: 18.00

Vasárnap: 19.00

Helyszín: Klausen

 

Az ünnepi hangulatot különleges meghívottaink biztosítják!

 

Program

CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP
15:00
Visky S. Béla: Megtartó ismeret könyvbemutatóFogoly utca - irodalmi sátor
15:00
KézimunkaFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
15:00 - 18:00
Életfa Családsegítő Egyesület gyermekfoglalkozásaFogoly utca - gyereksarok
16:00
Kolozsvár Magyar Gyerekkórusának előadásaFogoly utca - színpad
16:00
KönyvvásárFogoly utca
16:30
Ünnepélyes megnyitóFogoly utca - színpad
17:00
Lászlóffy Aladár: Dühöng a déli szél könyvbemutatóMagyarország Kolozsvári Főkonzulátusa
17:00
Csoportos játékokFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
17:45
Koszorúzás a Házsongárdi temetőben Szabédi László sírjánálLázár / Gh. Lazăr u. 30.
18:00
Szótagadó. André Ferenccel beszélget Serestély ZalánBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
18:00
Lupescu Kata: Kalózlány. Pokoli kör könyvbemutatóFogoly utca - színpad
18:15
Koszorúzás a Házsongárdi temetőben Szabédi László sírjánálHázsongárdi temető
19:00
Szabédi Nap ünnepélyes megnyitóGyörkös Mányi Albert Emlékház, Majális / Republicii u. 5/1.
19:10
Felolvasószínház: Szabédi László: Van egy témám c. darabjának ősbemutatójaGyörkös Mányi Albert Emlékház, Majális / Republicii u. 5/1.
19:50
Szabédi László és az intézményekGyörkös Mányi Albert Emlékház, Majális / Republicii u. 5/1.
20:00
Experijam, a Nest zenés spoken word előadásaFogoly utca - színpad
10:00
KönyvvásárFogoly utca
10:00
Kalandos jóhírnév-szerző körút Kajtikó, a derék sárkányfiú nyomában
Sárkányos talányok nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak a Koinónia Kiadó szervezésében. Fogoly utca - gyereksarok
10:00 - 18:00
Életfa Családsegítő Egyesület gyermekfoglalkozásaFogoly utca - gyereksarok
11:00
Kalandos jóhírnév-szerző körút Kajtikó, a derék sárkányfiú nyomábanFogoly utca - gyereksarok
12:00
Codex Régizene Együttes: Szegény deáklegény a Budai várbanFogoly utca - színpad
13:00
Codex Régizene Együttes: táncoktatás gyerekeknekFogoly utca - színpad
13:00
Győrfi Dénes: Régi dal régi dicsőségről. Tanulmányok Nagyenyed és vidéke történetéből. könyvbemutatóBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
13:00
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári magyar agrártudományi egyetem történetéhez könyvbemutatóBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
14:00
KézimunkaFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
15:00
Műfordítók kerekasztala - Fordítói Műhely
Benő Attila: Fordítás: hasonmás vagy alteregó? A fordítói műhely résztvevői: Vallasek Júlia (Mihail Sebastian: Napló, Voicu Bojan: Hörcsögmesék, Jane Austen levelei, Lucian Boia: A román kommunizmus különös története), Mihály Emőke (Nabeel Qureshi: Allahot kerestem, Jézusra találtam), Székely Melinda (Andrei Plesu: Angyalok, George Banu: A beszédtől az énekig, Szeretni vagy nem szeretni a színházat), Telegdi-Csetri Áron (Glenn S. Sunshine: A reformáció fotelteológusoknak), Koros-Fekete Sándor (Georges Banu: A felügyelt színpad, Színházunk, a cseresznyéskert, Lorand Gaspar: Boldog Arábia, Andrei Serban: Életrajz), Varga P. Ildikó (Pirkko Saisio: Legkisebb közös többszörös regény), Goron Sándor (Nichita Stănescu: A kő halála versek), Jankó-Szép Yvette (Markus Majaluoma: Apa, irány a tenger és Apa, mikor jön a Mikulás?), Tar Nóra: Günter Kunert: A véletlen arcehológiája. Válogatott versek. (Kriterion Könyvkiadó, 2017) - Beszélgetés a fordítóval, Benő Eszterrel. Moderátor: Benő Attila.Minerva Ház - Cs. Gyimesi Éva terem
16:00
Piros Ildikó: Abigél titkai, Töredékek az írónő életművébőlFogoly utca - színpad
16:00
MesefelolvasásFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
17:00
Csoportos játékokFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
17:30
Nánó Csaba: Tegnap - betegnapló - könyvbemutató Fogoly utca - irodalmi sátor
18:00
Sem a férfiban, sem a tájban. Varga Melindával beszélget Demeter ZsuzsaBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
18:00
Allahot kerestem, Jézusra találtam könyvbemutatóKoffer
20:30
Szindra Társulat: Képzelt Riport Egy Amerikai Popfesztiválról Fogoly utca - színpad
10:00
KönyvvásárFogoly utca
10:00 - 18:00
Életfa Családsegítő Egyesület gyermekfoglalkozásaFogoly utca - gyereksarok
11:00
Félkancsal keresztolvasás – magyar irodalom román látómezőben
A Világhírnév Kiadó és a Fehér Holló Román-Magyar Küldő-könyvtár gálaműsorban mutatja be azokat a román kisdiákokat, egyetemi hallgatókat és regáti olvasókat, akik szerelmesek lettek a magyar irodalomba, a fordításoknak köszönhetően.Kolozsvári Rádió nagyterme
11:00
Korzo Egyesület - Hol lakott az álruhás király?
Milyen volt az az épület, ahol Mátyás megszületett? S mit láthatott az édesanyja, Erzsébet amikor kinézett az ablakon? Várban vagy kastélyban volt kényelmesebb lakni 575 éve? Az épített környezeti nevelésre épülő foglalkozást ajánljuk minden 6-10 éves gyermeknek, aki mesés kalandozással szeretne többet megtudni a Kolozsváron született királyról és koráról.Fogoly utca - gyereksarok
12:00
Interaktív bohócműsorFogoly utca - színpad
12:00
Mesekuckó
A Mesekuckó egy olyan közösségi könyvkölcsönző, ahol színes, kortárs gyermekirodalmat lehet ingyen kölcsönözni. Célja olyan minőségi olvasmányok elérhetővé tétele, amely elősegíti a gyermekek fantáziájának, szókincsének, szövegértésének és olvasási készségének fejlődését.Fogoly utca - gyereksarok
12:00
KézimunkaFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
13:00
Bibliai kvízFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
15:00
Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi építészetébenFogoly utca - irodalmi sátor
15:00
BarkácsolásFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
16:00
Péterfy Sarolt: Beszélgetés Jékely Zoltánról
Beszélgetőtárs: Vallasek JúliaFogoly utca - színpad
16:00
A reformáció fotelteológusoknak - avagy hogyan kerülj képbe az egyháztörténelem egy szakaszával csupán egy kényelmes fotel és egy könyv segítségével?Koffer
16:00
Havi Dráma SzatmárOn: Jegesmedvék c. tragikomédiaInsomnia
17:00
Zenés foglalkozásFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
18:00
Kényszerleszállás Shannonban. Böszörményi Zoltánnal beszélget Varga MelindaBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
18:00
Bagdy Emőke: Boldogság és lelki életFogoly utca - színpad
18:00
Korzo Egyesület - Hol lakott az álruhás király?Fogoly utca - gyereksarok
20:00
Loose Neckties SocietyFogoly utca - színpad
10:00
KönyvvásárFogoly utca
10:00 - 16:00
Életfa Családsegítő Egyesület gyermekfoglalkozásaFogoly utca - gyereksarok
11:00
Marosán Csaba: Mátyás Király udvarába jártamFogoly utca - színpad
11:00
Irodalmi séta
A kolozsvári magyar sajtó helyszíneit mutatja be Szabó Zsolt. Fogoly utca - irodalmi sátor
12:00
Lászlóffy Csaba emlékezete könyvbemutatóBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
12:00
KézimunkaFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
12:00
MesekuckóFogoly utca - gyereksarok
12:30
Vetélkedő Mátyás királyrólFogoly utca
13:15
Interaktív bohócműsorFogoly utca - színpad
14:00
1 perc és nyerszFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
17:00
MesefelolvasásFogoly utca - Erdélyi Református Sajtóközpont Iratterjesztése
17:30
Királyi Hangzó Csoda - közösségi meseolvasás MátyásrólFogoly utca - színpad
18:00
A nyelvtani közép. Szterczey Szabolccsal beszélget André FerencBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
18:30
Kovács Ákos: 50 Visszaszámlálás könyvbemutató Fogoly utca - színpad
19:00
Álljunk meg egy szóra! László Noémivel. Beszélgetőtárs: Karácsonyi ZsoltBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró
20:00
Az E-MIL Méhes György-díjainak átadásaBulgakov Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró

Kiadók

Ábel Kiadó
Adoremus Keresztény Könyvesbolt
Bagoly Köyvesbolt
Bookyard Könyvkiadó
Cerkabella Könyvkiadó
Duna Könyvklub
Erdélyi Múzeum Egyesület
Erdélyi Református Iratterjesztés
Garabontzia Kiadó
Gaudeamus Könyvesbolt
Hungalibri kft.
IDEA Könyvtér 
Kápolnási Könyvkereskedés
Koinónia Könyvkiadó
Kriterion Könyvkiadó
Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése
Művelődés
NMI Művelődési Intézet
Oxygame
Polis Kiadó
Szabó Albert Könyvkereskedés
Tinta Könyviadó

Támogató

Communitas Alapítvány
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Partnerek

Erdélyi Magyar Írók Ligája
Idea könyvtér – erdélyi magyar könyvek
Café Bulgakov
Életfa
Minerva
Kolozsvár Társaság

Médiapertnerek

Maszol – Új Magyar Szó online
Transindex – a napos oldal
Erdélyi Napló
Krónika – Erdélyből a világ
Campus
Paprika Rádió
Agnus Rádió
Kolozsvári Rádió
A Román Televízió magyar adása
Erdélyi Magyar Televízió
Főtér.ro
Szabadsag